KUNSTROUTE ZIJPE 2015
KUNST VERLICHT

DEELNEMEN
PROFESSIONELE KUNSTENAARS UIT HEEL NEDERLAND GEZOCHT
Stichting Kunstroute Zijpe voor 22ste editie in 2015 op zoek naar kunstenaars of kunstenaarsduo's


Kunstroute Zijpe 2014


Kunstroute Zijpe 2013

Kunstroute Zijpe 2012

Kunstroute Zijpe 2011
Kunstroute Zijpe 2010

Kunstroute Zijpe 2009

Kunstroute Zijpe 2008

Kunstroute Zijpe 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_

Kunstroute Zijpe is een jaarlijks terugkerend kunstevenement welke plaatsvindt in de gemeente Schagen in de Kop van Noord-Holland. Kunstwerken van professionele kunstenaars vormen het hart. Er worden kunstwerken tentoongesteld in vijf kerken in de gemeente Schagen en in de openbare ruimte, in het landschap en tuinen gelegen langs de Grote Sloot, in de polder Zijpe. Daarnaast organiseert de stichting projecten die het mogelijk maken voor amateurkunstenaars, mensen met een verstandelijke beperking en jongeren om deel te nemen. Hierdoor wordt de relatie tussen kunst en samenleving versterkt en wordt kunstbeoefening en kunstbeleving gestimuleerd.
De organisatie ligt in handen van Stichting Kunstroute Zijpe. Jaarlijks trekt de Kunstroute Zijpe vele bezoekers. In 2015 zal Kunstroute Zijpe voor de 22ste keer georganiseerd worden en zal plaatsvinden vanaf vrijdag 26 juni t/m zondag 16 augustus.
Stichting Kunstroute Zijpe is op dit moment bezig met de voorbereidingen voor Kunstroute Zijpe 2015. Kunstroute Zijpe 2015 zal in het teken staan van het thema verlichting, zowel letterlijk als figuurlijk en draagt de titel Kunst Verlicht. De projecten die in 2015 uitgevoerd zullen worden, zullen op dit jaarthema inspelen. De polder Zijpe staat bekend om haar prachtige weidse landschap die door de bijzondere lichtinval van de zon en de wolkenlucht continu verandert.

Voor Kunstroute Zijpe 2015 zijn wij op zoek naar kunstenaars en/of kunstenaarsduo’s. Professionele kunstenaars uit heel Nederland die kunstwerken maken waarbij “verlichting” terug te vinden is in hun werk. Hierbij denken wij aan verlichting figuurlijk gezien, maar ook aan letterlijke verlichting doordat er bijvoorbeeld ledlampen in de kunstwerken verwerkt zijn waardoor het kunstwerk ’s avonds oplicht, of spiegels en/of glas in het kunstwerk verwerkt zijn, waardoor het kunstwerk continu verandert door de lichtinval van de zon, kunstwerken die licht doorlaten of bijvoorbeeld kunstwerken waar een vorm van reflectie in verwerkt zit.
De stichting tracht zo veel mogelijk verschillende disciplines aan te trekken om de route zo divers en gevarieerd mogelijk te maken.

De deelnemende professionele kunstenaars dienen:
1- een expositie samen te stellen (alleen of met een andere deelnemende professionele kunstenaar) in één van de kerken;
2- minimaal vijf kunstwerken te plaatsen op diverse buitenlocaties (landschap en tuinen langs de Grote Sloot van Oudesluis t/m Burgerbrug, afstand 15 km.). Dit dienen of 2 grote kunstwerken geschikt voor de weilanden en 3 kleine werken, geschikt voor plaatsing in tuinen te zijn, of 3 grote en 2 kleine kunstwerken. De werken die op de weilanden geplaatst worden, dienen qua volume groot genoeg te zijn, zodat deze niet wegvallen in het weidse landschap van de polder Zijpe. Of er dient een herhaling van kleinere werken plaats te vinden;
3- bereid te zijn om op een overeengekomen moment een lezing, workshop of demonstratie te verzorgen en in dialoog te treden met de bezoekers. Dit ten behoeve van de diepgang en het stimuleert mensen om kunst op een andere manier te beleven. De bezoekers krijgen hierdoor inzicht in het werk en de werkwijze van de kunstenaar.

Honorarium:
De hoogte van het honorarium voor de kunstenaar is afhankelijk van de toegewezen subsidiegelden, maar zal minimaal € 750,- bedragen. In januari 2015 kan dit bedrag, indien daar ruimte voor is in de begroting, naar boven bijgesteld worden. Het honorarium is incl. btw. en excl. reiskostenvergoeding. De hoogte van de reiskostenvergoeding wordt door de Stichting Kunstroute Zijpe vastgesteld a.d.h.v. de reisafstand.

Voorwaarden:
- De kunstenaar dient werken te maken/exposeren die een relatie hebben met het jaarthema:  Kunst Verlicht (verlichting). Indien de kunstwerken uitgelicht/belicht worden, dienen deze zowel overdag als ’s avonds zeggingskracht te hebben.
- De kunstenaar dient kwaliteit te leveren. Onder kwaliteit verstaat de stichting dat er duurzame en/of sterke materialen gebruikt dienen te worden in het kunstwerk, zodat bijvoorbeeld weersinvloeden geen negatief effect hebben op de staat of uitstraling van het kunstwerk.
- Vernieuwing en originaliteit worden als belangrijke selectiecriteria gehanteerd.
- In november 2014 zal een kunstenaarsbijeenkomst plaatsvinden. Indien de kunstenaar geselecteerd is, wordt verwacht dat de kunstenaar een toelichting geeft over het eigen werk door de jaren heen en een presentatie zal verzorgen over de ideeën/invulling aan Kunstroute Zijpe 2015.
- In februari 2015 dient de kunstenaar de werken gereed te hebben en dienen de gegevens en het beeldmateriaal bij Stichting Kunstroute Zijpe aangeleverd te worden.
- De kunstenaar mag een aantal voorkeurslocaties kenbaar maken. Stichting Kunstroute Zijpe probeert daar, tijdens het toewijzen van de locaties, zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Selectieprocedure:
- Kunstenaars kunnen zich t/m 31 augustus aanmelden door een e-mail te sturen naar info@kunstroutezijpe.nl.
- In de aanmelding dienen de volgende gegevens opgenomen te zijn:
1- Naam
2- Woonplaats
3- E-mailadres
4- Telefoonnummer
5- Website
6- Professie/Discipline
7- In de aanmelding, dient in het kort aangegeven te worden welke relatie het werk heeft met het thema: Kunst Verlicht.
8- Er dient beeldmateriaal van het werk meegestuurd te worden, zodat de selectiecommissie het werk kan beoordelen.
9- Er worden tijdens Kunstroute Zijpe ook speciale projecten georganiseerd voor amateurkunstenaars, mensen met een verstandelijke beperking en voor leerlingen uit het basisonderwijs. Indien de kunstenaar interesse heeft om bij de uitvoering van één van deze projecten betrokken te zijn en hen te begeleiden tijdens het maakproces van een kunstwerk, kan de kunstenaar dat vermelden. Hiervoor staat een extra vergoeding tegenover.
- De selectiecommissie zal de aanmeldingen in september 2014 beoordelen.
- Begin oktober krijgen alle kunstenaars die zich aangemeld hebben een reactie over of zij al dan niet geselecteerd zijn voor deelname aan Kunstroute Zijpe 2015.

Kent u kunstenaars en/of een kunstenaarsduo die wij zouden kunnen benaderen voor deelname in 2015, wilt u zichzelf aanmelden voor deelname of heeft u andere tips? Wij horen graag van u.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Annet Meijering, voorzitter van Stichting Kunstroute Zijpe, via: 0224571752 of annet@kunstroutezijpe.nl of met Pauline Ravestijn, secretaris van Stichting Kunstroute Zijpe, via 0224571676 of secretariaat@kunstroutezijpe.nl. Voor informatie over Kunstroute Zijpe zie: www.kunstroutezijpe.nl.

Let op!! De aanmeldingsprocedure sluit op 31 augustus 2014.