KUNSTROUTE ZIJPE 2012

Van zondag 15 juli t/m 2 september 2012 organiseert de Stichting Kunstroute Zijpe de 19de editie van de jaarlijkse Kunstroute Zijpe in de gemeente Zijpe. Professionele kunstenaars exposeren hun werken in een prachtige omgeving, zowel in de natuur als in de gerestaureerde kerken. De land- en tuineigenaren hebben hun grond belangeloos beschikbaar gesteld.
De Kunstroute Zijpe 2012 staat in het teken van “Voor de Verandering”. De Stichting Kunstroute Zijpe heeft zes professionele kunstenaars aangetrokken die invulling geven aan de buitenexpositie en binnenexposities van de Kunstroute Zijpe en aan de diverse projecten, gericht op amateurkunstenaars en leerlingen van het basisonderwijs. De bezoeker krijgt hierdoor inzicht in het werk en de werkwijze van de kunstenaars. De kunstenaars zijn:
Roland de Jong Orlando (Burgerbrug, Zijpe)
Toscani en Cornel (Oudesluis, Zijpe)
Sophie Terluin (Schagen)
Ank van der Horst (Anna Paulowna)
Mari Shields (Amsterdam)
Wim Bakker (Wilhelminadorp)

De Stichting Kunstroute Zijpe is op dit moment volop bezig met de voorbereidingen voor de Kunstroute Zijpe 2012.


Kunstroute Zijpe 2012 - 'Voor de Verandering'

De Kunstroute Zijpe vindt plaats in de gemeente Zijpe. In 2013 staat de gemeente Zijpe een grote verandering te wachten, namelijk een herindeling met de gemeente Schagen en de gemeente Harenkarspel. Deze herindeling zal ook voor de Kunstroute Zijpe veranderingen met zich meebrengen. De Stichting Kunstroute Zijpe wenst in 2012, tijdens de aanloop naar de herindeling, kennis te maken met de fusiepartners van de gemeente. De Kunstroute Zijpe wil ontmoetingen creëren tussen de drie gemeenten. Kunst vervult een belangrijke plek in onze samenleving. Kunst bevordert de vitaliteit van de samenleving op een inspirerende wijze, stimuleert mensen om buiten grenzen te denken, ondersteunt de veelvormigheid van de mens en brengt mensen samen.
Met behoud van de kwaliteit die de stichting in de loop van de tijd heeft opgebouwd, wil zij kunst als bindmiddel inzetten samen met de gemeente Schagen en de gemeente Harenkarspel. Met het doel zowel kunstenaars als bewoners uit de drie gemeenten te stimuleren om elkaar te ontmoeten en samenwerkingsverbanden aan te gaan.

De Stichting Kunstroute Zijpe heeft in de afgelopen jaren diverse kwalitatieve ontwikkelingen in gang gezet op het gebied van beeldende kunst. De Kunstroute Zijpe is in de loop der jaren uitgegroeid van een klein initiatief tot een jaarlijks terugkerend bijzonder evenement, waarin diverse projecten ontwikkeld worden op het gebied van professionele beeldende kunst, amateurkunst en kunsteducatie.
In de gemeente Zijpe en de directe omgeving waren weinig mogelijkheden om kunst te beleven. De komst van de Kunstroute Zijpe heeft hier verandering in gebracht. De stichting heeft het in korte tijd mogelijk gemaakt in de betreffende omgeving projecten te ontwikkelen waardoor de interesse voor kunst en kunstbeoefening bij veel mensen is gewekt. En niet alleen in de directe omgeving; zowel bezoekers als deelnemers komen uit heel Nederland.
De Kunstroute Zijpe ontwikkelt kansrijke projecten die de omgeving tijdelijk verandert, zowel in de landerijen en tuinen als de monumentale kerken in Zijpe. Daarnaast levert het bezoeken en beoefenen van kunst een bijdrage aan veranderingen, van mens en omgeving. De stichting wil de veranderingen van en door de Kunstroute Zijpe, doorzetten en in 2012 zichtbaar in beeld brengen.

Veranderingen in de loop der jaren, op het gebied van kunst in de samenleving, zijn duidelijk zichtbaar. Steeds meer particulieren stellen exposities samen of geven inrichting aan een eigen atelier. De tendens op dit moment is dat mensen zichtbaar naar buiten willen treden. De Stichting Kunstroute Zijpe ondersteunt deze ontwikkeling en wil ze opnemen in de Kunstroute Zijpe 2012.