KUNSTROUTE ZIJPE 2013
ALGEMEEN

Kunstroute Zijpe is een jaarlijks terugkerende beeldende kunstexpositie die wordt tentoongesteld in landschap, tuinen en kerken, die zijn gelegen aan de Grote Sloot, tussen Burgerbrug en Oudesluis.
1 Januari 2013 is de gemeente Zijpe gefuseerd met de gemeenten Harenkarspel en Schagen. De naam van de nieuwe gemeente is: gemeente Schagen. De naam Zijpe gaat echter niet verloren. De polder, het gebied waar Kunstroute Zijpe plaatsvindt, behoudt de naam Zijpe.
Aankomend jaar zal de 20ste editie van de Kunstroute Zijpe plaatsvinden. De Kunstroute Zijpe heeft zich in 20 jaar tijd ontwikkeld tot een kwalitatief hoogwaardige Kunstroute. Naast een duidelijke ontwikkeling op het gebied van kwaliteit zijn er qua kwantiteit tevens diverse ontwikkelingen zichtbaar, zo zijn onder andere de hoeveelheid expositielocaties en kunstwerken toegenomen, groeit het aantal deelnemers en betrokkenen en neemt het bezoekersaantal, dat Kunstroute Zijpe jaarlijks trekt, toe. De organisatie ligt in handen van de Stichting Kunstroute Zijpe.

De Kunstroute Zijpe onderscheidt zich ten opzichte van andere kunstroutes in diverse facetten. De Kunstroute Zijpe bestaat uit diverse onderdelen/projecten die gezamenlijk de Kunstroute Zijpe vormen.
Jaarlijks wordt er een nieuw thema gekozen dat de rode draad vormt. Aan de hand hiervan worden diverse projecten georganiseerd die qua invulling en inhoud inspelen op het actuele - en centraal staande thema.
Deze projecten zijn gericht op diverse vormen van kunstbeoefening, namelijk: professionele kunst, amateurkunst en kunsteducatie. Stichting Kunstroute Zijpe werkt volgens deze “driepootformule”.
Door het werken volgens deze formule en daarmee uiteenlopende projecten een plaats gevend in de Kunstroute Zijpe, streeft de stichting ernaar de relatie tussen kunst en samenleving te versterken.
De Kunstroute Zijpe vergroot, door haar opzet, de toegankelijkheid van kunstbeoefening en kunstbeleving. Door kunstwerken gedurende een periode van zeven weken (acht weekenden), te exposeren in de openbare ruimte bereiken wij naast ge├»nteresseerden, tevens mensen die over het algemeen niet snel met kunst in aanraking komen. Deze toegankelijkheid wordt ook gecre├źerd door mogelijkheden te bieden om deel te nemen aan de projecten.
Middels de uitvoering van specifieke projecten stuurt de stichting aan op kwaliteitsverbetering van kunstbeoefenaars.
Een van de krachten van de Stichting Kunstroute Zijpe is dat zij, tijdens de Kunstroute Zijpe en in de aanloop naar de expositieperiode, verschillende doelgroepen bijeen weet te brengen. Er vinden ontmoetingen en uitwisselingen plaats tussen kunstenaars onderling (professionals, amateurs en leerlingen/jongeren) en tussen de kunstenaars en bezoekers.