KUNSTROUTE ZIJPE 2013
MASTERCLASS BUITENKUNST OP LOCATIE


Joop Haring


Joop Haring


Joop Haring


Marjorie Slooff


Marjorie Slooff


Marjorie Slooff

De voorbereidingen voor de jaarlijks terugkerende beeldende kunstexpositie Kunstroute Zijpe zijn weer in volle gang. Aankomend jaar zal de 20ste editie van Kunstroute Zijpe plaatsvinden van 7 juli t/m 25 augustus. De 20ste Kunstroute Zijpe staat in het teken van het thema verbinding en draagt de titel: Kunst Verbindt. Naast de expositie van professionele kunstenaars in het landschap en in de kerken, gelegen langs de Grote Sloot, vinden er diverse projecten plaats, waaronder de Masterclass Buitenkunst op locatie, bedoeld voor amateurkunstenaars/mensen die het maken van kunst als hobby hebben.

AANMELDEN MASTERCLASS kan t/m 12 april
Deelnemers aan de Masterclass Buitenkunst op locatie, zullen onder begeleiding van een professioneel kunstenaar een buitenkunstwerk maken, dat opgenomen wordt in de buitenexpositie van de Kunstroute Zijpe 2013. Na 25 augustus kunnen de deelnemers hun eigen kunstwerk ophalen en indien gewenst in hun eigen huis/tuin plaatsen.
Op zondag 14 april om 15:00 uur tot uiterlijk 17:00 uur vindt de eerste kennismakingsbijeenkomst plaats van deze masterclass. Tijdens deze bijeenkomst zullen de begeleidende professionele kunstenaars zichzelf aan de deelnemers voorstellen en een presentatie verzorgen over hun werk en werkwijze. Na de presentatie van de kunstenaars krijgen de aanwezigen de gelegenheid om aan te geven door welke kunstenaar zij begeleid willen worden. Deelnemen kan ook per duo of in/met een groep.
Tot de eerste werksessie, die plaatsvindt in juni, kunnen de deelnemers werken aan een plan/ontwerp voor het kunstwerk. Met vragen kunnen zij in deze periode terecht bij hun begeleidend kunstenaar. De data en tijdstippen van de drie werksessies worden op 14 april in overleg met de deelnemers kortgesloten en zullen plaatsvinden in juni. Aanmelden voor deelname aan de masterclass of aanvullende informatie opvragen kan t/m 12 april via: aanmelden@kunstroutezijpe.nl. Deelname aan de Masterclass is gratis, de materiaalkosten dienen de deelnemers zelf te voldoen.

Bestaand werk exposeren
De deelnemers krijgen aankomend jaar de mogelijkheid om, indien zij dit hebben, eerder gemaakte kunstwerken te exposeren tijdens de Kunstroute Zijpe. Deze kunstwerken worden tentoongesteld op dezelfde locatie als de werken die gemaakt worden tijdens het Masterclassproject. Dit kunnen zowel buitenkunstwerken als kunstwerken voor binnen zijn.

De begeleidend kunstenaars
De twee kunstenaars die de deelnemers aan de masterclass zullen begeleiden zijn Joop Haring (www.joopharing.com) en Marjorie Slooff (www.marjorieslooff.nl).

Joop Haring is een kunstenaar/beeldhouwer die niet hakt of weg haalt, maar juist toevoegt. Een bouwer van installatie gebonden kunstwerken, die je anders naar je eigen land wil laten kijken. Een commentaar op de omgeving, dat ervoor zorgt dat je bewust de plek gaat ervaren. Hij werkt met veel verschillende materialen en haalt zijn inspiratie vaak ook uit andere culturen die vernieuwende inzichten kunnen bieden. Ons kijkgedrag wordt vaak geleid door gewenning en dát wil hij graag doorbreken. Hollands polderland is het waard!

Marjorie Slooff vindt haar inspiratiebronnen in de natuur en haar organische vormen en in de menselijke geest met haar onuitputtelijke mogelijkheden. Ze reageert graag op de omgeving waarin ze werkt en bouwt dan installaties of maakt land-art. Vaste thema’s die terugkomen zijn groei en vergankelijkheid; beiden worden in nieuwer werk steeds verder uitgediept. Het spelen met ruimte is wat zij graag doet en het experimenteren met allerlei materialen, maar wel uitgaande van een traditionele beeldhouwersinslag. Al bouwend ontstaan zowel grote volumes van bijvoorbeeld polyurethaanschuim en polyester, als fragiele bronzen. Ze daagt  mensen graag uit om te experimenteren met materiaal en  net een stapje verder te gaan. Daarbij draagt zij haar eigen enthousiasme met betrekking tot vorm en vormentaal over.