Gedeputeerde mevrouw Sweet en Burgemeester Westerink openen Kunstroute Zijpe 2013

Zondag 7 juli zullen mevrouw Sweet, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, en de heer Westerink, Burgemeester van de gemeente Schagen, gezamenlijk de 20ste editie van Kunstroute Zijpe openen. Kunstroute Zijpe is een jaarlijks terugkerende beeldende kunstexpositie die wordt tentoongesteld in landschap, tuinen en kerken, die zijn gelegen aan de Grote Sloot, tussen Burgerbrug en Oudesluis. Kunstroute Zijpe 2013 vindt plaats van 7 juli t/m 25 augustus en staat in het teken van het thema: verbinding. De titel is: Kunst Verbindt. In 2013 bestaat Kunstroute Zijpe uit twaalf projecten die allen inspelen op het thema verbinding, gericht op professionele kunst, amateurkunst en kunsteducatie. De binnenexposities zijn in de genoemde periode op de zondagen tussen 12:00 en 17:00 uur te bezoeken. De kunstwerken die opgenomen zijn in de buitenexpositie zijn de gehele week vanaf de openbare weg te bezichtigen.

Kunstroute Zijpe 2013 – Kunst Verbindt
Stichting Kunstroute Zijpe wil kunst inzetten als bindmiddel. Kunst verbindt mensen in onze samenleving. Kunst brengt mensen samen; mensen met andere opvattingen, uit verschillende culturen, van diverse leeftijdscategorieën en uit de nieuwe gemeente Schagen.
Tijdens de selectie van de betrokken professionele kunstenaars van Kunstroute Zijpe is eveneens ingehaakt op het thema verbinding. Er zijn vier ervaren professionele kunstenaars geselecteerd. Daarnaast hebben de ervaren kunstenaars en de stichting vier startende professionele kunstenaars aangetrokken om deel te nemen aan Kunstroute Zijpe. De betrokken ervaren professionele kunstenaars zijn: Marjorie Slooff, Joop Haring, Hendrike Huijsmans en Gjalt Blaauw. De vier startende professionele kunstenaars zijn: Sophie Fleur Terluin, Chris Meighan, Tijl Orlando Frijns en Jenske Dijkhuis. Naast het feit dat alle ervaren en startende kunstenaars autonoom kunstwerken tentoon zullen stellen en aan diverse projecten invulling geven, waaronder het kunsteducatieproject gericht op het basisonderwijs uit de gemeente Schagen, de expositie van leerlingen van het Regius College Schagen en het project met de bewoners van Croon en Bergh, zullen zij een gezamenlijke verbinding aangaan en als duo’s participeren aan projecten. Zo hebben de kunstenaarsduo's, in opdracht van Stichting Kunstroute Zijpe, een verbindingskunstwerk gemaakt. Zij hebben per duo een kunstwerk ontworpen, passend in het landschap en gericht op het thema verbinding.
Een van de projecten van dit jaar die de verbinding tussen de bewoners van de nieuwe gemeente Schagen creëert, is de expositie van Leermeester en Leerlingen. In de Herboren Toren in Burgerbrug exposeren vier leermeesters, afkomstig uit de voormalige gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe, samen met hun leerlingen.

De week van Arno Heijligenberg
Elke week staat in het teken van een van de deelnemende professionele kunstenaars. De eerste week is het de beurt aan kunstenaar Arno Heijligenberg, een van de Leermeesters. De leerlingen van Arno Heijligenberg zijn Annie Dapper, Diny Hagemans, Marja Ebbelaar en Peter van de Wiel. Op zondag 7 juli, zal Arno Heijligenberg van 12:00 tot 15:00 uur in de Herboren Toren aanwezig zijn om een demonstratie te verzorgen en met bezoekers in dialoog te treden.

Optredens en Impressies
Op diverse locaties, zowel binnen als buiten, vinden tijdens Kunstroute Zijpe optredens en impressies plaats. Op zondag 7 juli, zal de openingsbijeenkomst, in de kerk van Sint Maartensbrug, muzikaal omlijst worden door Zoë Veldt en Frans Oud. Op het kunstwerk de Stolp speelt Norbert Engbrocks-Creon. In de Herboren Toren zal de heer Niek Gramberg citer spelen. Informatie opvragen, over de mogelijkheden om op te treden tijdens Kunstroute Zijpe, kan via jolijn@kunstroutezijpe.nl.

De folder met informatie over de Kunstroute Zijpe is onder andere verkrijgbaar bij de VVV en bij het gemeentehuis van Schagen. Kunstroute Zijpe wordt mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Schagen, het VSB Fonds, BNG Cultuurfonds, het Prins Bernhard Cultuur Fonds en regionale ondernemers/sponsoren.


Verbindingskunstwerk Hendrike Huijsmans en Tijl Orlando Frijs