Kunstroute Zijpe 2013 was een succes!

Volgens Annet Meijering, voorzitter van Stichting Kunstroute Zijpe, was de 20ste editie van Kunstroute Zijpe een succes en is de stichting er ook dit jaar weer in geslaagd om unieke projecten te organiseren en exposities samen te stellen.
“Kunstroute Zijpe 2013 stond in het teken van het thema verbinding en dit heeft in elk van de twaalf gerealiseerde projecten een andere en bijzondere invulling gekregen. Zo zijn de vier ervaren en vier startende kunstenaars een uniek samenwerkingsverband aangegaan. Zij hebben in duo’s een verbindingskunstwerk gemaakt, speciaal voor Kunstroute Zijpe. Deze kunstenaars hebben eveneens autonoom kunstwerken tentoongesteld in het landschap en in de kerken. De lezingen/presentaties die elke zondag gratis bij te wonen waren, gaven geïnteresseerden de mogelijkheid om een kijkje te nemen in het werkproces en de gedachtegang van de kunstenaars. De amateurkunstenaars hebben dit jaar diverse mogelijkheden gekregen om te exposeren en deel te nemen aan Kunstroute Zijpe, o.a. in de Herboren Toren, waar vier professionele leermeesters gezamenlijk met elkaar en hun leerlingen exposeerden. Met de uitvoering van dit project is getracht inwoners en kunstenaars uit de nieuwe gemeente Schagen met elkaar te verbinden. Daarnaast hebben amateurkunstenaars de mogelijkheid gekregen om onder begeleiding van een van de exposerende professionele kunstenaars, een buitenkunstwerk te ontwerpen en te maken. Deze kunstwerken werden tentoongesteld bij Grote Sloot 137. Ook de betrokkenheid van het Regius College Schagen heeft dit jaar een bijzondere invulling gekregen. Bij de Grote Sloot 433 was een boerenschuur omgetoverd tot expositielocatie. Leerlingen van het Regius College stelden hier kunstwerken van plexiglas tentoon. Daarnaast waren buiten, op het erf, beeldbewerkingen te zien van bekende schilderijen, waaronder een beeldbewerking van Het meisje met de parel van Johannes Vermeer. Een van de andere projecten, die jongeren stimuleerden om deel te nemen aan Kunstroute Zijpe, was het project gericht op het basisonderwijs uit de nieuwe gemeente Schagen. Tien basisscholen hebben, onder begeleiding van een van de deelnemende professionele kunstenaars, picknickbanken omgetoverd tot kunstbanken. Dit heeft geleid tot verrassende kunstwerken. Bewoners van Croon en Bergh, mensen met een verstandelijke beperking, hebben eveneens een kunstpicknicktafel gemaakt.

Stichting Kunstroute Zijpe hoopt dat een ieder die Kunstroute Zijpe dit jaar heeft bezocht, geïnspireerd is en heeft genoten van de diversiteit. Het was een bijzondere kunstroute, die kunst toegankelijk maakte, vele mensen uit diverse groepen in onze samenleving met elkaar heeft verbonden en de mogelijkheid heeft geboden om kunst te beoefenen, tentoon te stellen en te beleven.“


Kunstroute Zijpe is mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Schagen, het VSB Fonds, BNG Cultuurfonds, het Prins Bernhard Cultuur Fonds en regionale ondernemers/sponsoren.


Impressie kunstwerken Kunstroute Zijpe 2013