Vogels vliegen naar Kunstroute Zijpe

De uitheemse vogels, die speciaal voor de opening van waterberging Over ’t Hek gemaakt zijn door kunstenaars van Artiance Speciaal uit Alkmaar, vliegen door naar kunstroute Zijpe. De vogels strijken neer in de nieuwe waterberging Roesloot langs de Grote Sloot in de gemeente Schagen.

Waterberging Roesloot
De waterberging Roesloot is tot stand gekomen dankzij een nauwe samenwerking tussen provincie Noord-Holland, de Europese gemeenschap, de gemeente Schagen en het hoogheemraadschap. In dit gebied is waterberging gecombineerd met natuur en recreatie. De waterberging kan in tijden van extreme regenval het overtollig water tijdelijk opslaan. Ook zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd om de waterkwaliteit te verbeteren.  Daarnaast komt hier een aantal duikers en een ‘slimme stuw’. Met deze stuw kan de waterberging op afstand bediend worden.

Kunstroute Zijpe
Kunstroute Zijpe is een jaarlijks terugkerende kunstexpositie die wordt tentoongesteld in landschap, tuinen en kerken, die zijn gelegen aan de Grote Sloot, tussen Burgerbrug en Oudesluis. De Kunstroute Zijpe 2013 staat in het teken van verbinding. De titel is‘Kunst verbindt’. De kunstroute is van 7 juli t/m 25 augustus zowel te voet, te fiets als met de auto te bezichtigen. Meer informatie is te vinden op www.kunstroutezijpe.nl. 

Ruimte voor water
Het klimaat verandert. We krijgen in de toekomst te maken met meer en extremere regenbuien. Om te zorgen dat de inwoners van Noord-Holland droge voeten houden, investeert het hoogheemraadschap in maatregelen tegen wateroverlast.  Meer informatie op www.hhnk.nl.ruimte_water.


Persbericht en beeldmateriaal zijn afkomstig van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.