Zondag 17 augustus laatste mogelijkheid om Kunstroute Zijpe 2014 te bezoeken

Gemeente Schagen – Tot en met zondag 17 augustus hebben geïnteresseerden nog de mogelijkheid om Kunstroute Zijpe 2014 te bezoeken. De kunstwerken die opgenomen zijn in de buitenexpositie zijn elke dag vanaf de openbare weg te bezichtigen. Deze kunstwerken staan in tuinen en op landerijen gelegen langs de westzijde van de Grote Sloot, tussen Oudesluis en Burgerbrug. De binnenexposities in de kerken van Oudesluis, Schagerbrug, Sint Maartensbrug, Petten en de Herboren Toren in Burgerbrug, zijn op zondag 17 augustus geopend van 12:00 tot 17:00 uur. De toegang is gratis. Aanvullende informatie over Kunstroute Zijpe 2014 zie www.kunstroutezijpe.nl.
Op zondag 17 augustus kunnen geïnteresseerden een presentatie bijwonen van de aan Kunstroute Zijpe 2014 deelnemende kunstenaar Peter Bergenhenegouwen. Om 15:30 uur zal Peter Bergenhenegouwen in de kerk van Petten bij het Plein 1945 nr. 27 aanwezig zijn om een lezing te verzorgen. Hij zal een toelichting geven over zijn werk en werkwijze. Aan de hand van zijn werk wil hij een groepsgesprek aangaan met de aanwezigen over beweging of het gebrek daaraan. Een filosofische gedachtewisseling over wat beweging is. De vraag overstijgt haar antwoord.

Peter Bergenhengouwen geeft een ander beeld van de werkelijkheid
Het maken van autonome kunst is het samengaan van zintuigen, hoofd en handen in vrijheid. De rode draad in het werk van Peter Bergenhenegouwen is beweging. Motorisch, mechanisch, mentaal of perspectivisch. Vaak in combinatie, soms figuratief in een abstracte installatie. Beweging, of het gebrek eraan. Werkelijke beweging, door externe factoren als regen, verdamping of wind, beïnvloedt balans of disbalans.

Renate Jörg treedt op in de kerk van Petten
Renate Jörg (piano, accordeon en zang) zal op zondag 17 augustus om 12:00, 13:00, 14:00 en 15:00 uur, tijdens Kunstroute Zijpe, optreden in de kerk van Petten. Zij speelt eigen stukken van haar net verschenen CD "Und schiefe Scheitel kämmt der Wind": Duitse gedichten op muziek gezet, van Rilke tot Ringelnatz, poëzie van Dada en Morgenstern. Het wordt een reis langs absurde kreten, kleine geheimen, grote emoties en heel intieme momenten.

Nog één week Kunstroute Zijpe
De kunstwerken die opgenomen zijn in de buitenexpositie én de vijf binnenexposities van Kunstroute Zijpe 2014 zijn nog maar één week te bezichtigen. Volgens Annet Meijering, voorzitter van Stichting Kunstroute Zijpe, is de 21ste editie wederom een succes en is de stichting er ook dit jaar weer in geslaagd om unieke projecten te organiseren en exposities samen te stellen. “Kunstroute Zijpe 2014 staat in het teken van het thema beweging. Dit thema heeft in elk van de projecten een andere en bijzondere invulling gekregen. Zo zijn vijf professionele kunstenaars en een kunstenaarsduo de uitdaging aangegaan om kunstwerken te exposeren of speciaal voor Kunstroute Zijpe te maken, die een relatie hebben met dit thema. Minimaal een van hun werken dient letterlijk te bewegen. Dit kunnen subtiele bewegingen zijn, zoals bij het werk Vele Gezichten van Peter Bergenhenegouwen, die door invloed van de regen en waterverdamping verandert van positie waardoor een ander beeld ontstaat. Maar bijvoorbeeld ook een duidelijke zichtbare beweging, zoals het werk van Judith Hebly. Haar Geringde 10x25 speelt in de wind.
De lezingen die elke zondag bij te wonen zijn, geven geïnteresseerden de mogelijkheid om een kijkje te nemen in het werkproces en de gedachtegang van de kunstenaars. Dit zorgt ervoor dat je in sommige gevallen de kunstwerken van de betreffende kunstenaar met andere ogen gaat bekijken of anders ervaart. Ook de amateurkunstenaars hebben dit jaar diverse mogelijkheden gekregen om te exposeren en deel te nemen aan Kunstroute Zijpe, o.a. in de Herboren Toren, waar vier professionele leermeesters gezamenlijk met elkaar en hun leerlingen exposeren. Daarnaast hebben amateurkunstenaars de mogelijkheid gekregen om onder begeleiding van Ank van der Horst een buitenkunstwerk te ontwerpen en te maken. Deze kunstwerken worden tentoongesteld bij Grote Sloot 137 en hebben allemaal een relatie met het thema beweging. Bij de Grote Sloot 137 zijn ook de werken te vinden van de leerlingen van het Regius College Schagen en het basisonderwijs uit Schagen. Leerlingen van het Regius College hebben kunstwerken gemaakt over wat hen beweegt iets wel of niet te doen. In de kunstwerken zijn muziek, filosofie, poëzie en beeldrijm verwerkt. Dit heeft geresulteerd in prachtige kunstwerken, waarin heel duidelijk terug is te vinden wat de dromen zijn van de leerlingen, zoals moeder worden, een reis maken of een mooie baan vinden. Een ander project welke ervoor zorgt dat jongeren met kunst in aanraking komen is De Doe Wei. De Doe Wei wordt gevormd door kunstwerken die mensen uitnodigen om te gaan bewegen. De kunstwerken, waarvoor oude fitnessapparaten de basis vormden, zijn ontworpen en gemaakt door leerlingen van de bovenbouw van veertien basisscholen uit de gemeente Schagen, onder begeleiding van Ank van der Horst. Het is prachtig om te zien hoe enthousiast kinderen aan de slag gaan met het maken van een kunstwerk. Helemaal in dit project is het mooi tot uiting gekomen, omdat de leerlingen op hun eigen kunstwerk konden bewegen en spelen. De kinderen waren dan ook veelvuldig te vinden in De Doe Wei de afgelopen periode. Ook de bewoners van Croon en Bergh, mensen met een verstandelijke beperking, hebben weer een eigen kunstwerk mogen maken welke langs de Grote Sloot prijk dit jaar. Ard Doko, street artist, heeft samen met hun een graffiti kunstwerk gemaakt. Het is fantastisch om te zien hoe trots deze kunstenaars zijn op hun eigen kunstwerk welke te zien is bij Croon en Bergh. Ard Doko is ook een van de kunstenaars die werken ter beschikking heeft gesteld voor het project Verkoop per opbod. De meeropbrengst van de verkoop van deze kunstwerken komt de organisatie van Kunstroute Zijpe 2015 ten goede.
Stichting Kunstroute Zijpe hoopt dat een ieder die Kunstroute Zijpe dit jaar heeft bezocht/bezoekt, geïnspireerd is/wordt en heeft genoten/geniet van de diversiteit. Het is een bijzondere kunstroute, die kunst toegankelijk maakt, vele mensen uit diverse groepen in onze samenleving met elkaar verbindt en de mogelijkheid biedt om kunst te beoefenen, tentoon te stellen en te beleven. Hopelijk hebben wij ook dit jaar weer mensen bewogen om op een andere manier naar kunst en naar het landschap van de polder Zijpe te kijken.“


Professionele kunstenaars kunnen zich aanmelden voor deelname in 2015
Hoewel Kunstroute Zijpe 2014 nog in volle gang is, is Stichting Kunstroute Zijpe nu al gestart met de voorbereidingen voor Kunstroute Zijpe 2015. Kunstroute Zijpe 2015 zal in het teken staan van het thema verlichting, zowel letterlijk als figuurlijk en draagt de titel Kunst Verlicht. De projecten die in 2015 uitgevoerd zullen worden, zullen op dit jaarthema inspelen. Kent u kunstenaars en/of een kunstenaarsduo die wij zouden kunnen benaderen voor deelname in 2015, wilt u zichzelf aanmelden voor deelname of heeft u andere tips? Wij horen graag van u. Aanmelden voor deelname kan t/m 31 augustus. Kijk voor de aanmeldingsprocedure en voorwaarden op www.kunstroutezijpe.nl.

De folder met informatie over de Kunstroute Zijpe is onder andere verkrijgbaar bij de VVV en bij het gemeentehuis van Schagen. Kunstroute Zijpe wordt mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Schagen, het VSB Fonds, het Prins Bernhard Cultuur Fonds en regionale ondernemers/sponsoren. Aanvullende informatie: www.kunstroutezijpe.nl.


Regenbalans _ Grote Sloot 133


Grote Grazer _ Grote Sloot 139


De onbestemming _ Grote Sloot 269

Waarnemingsperikel _ Grote Sloot 275

Barrierestap _ Grote Sloot 311

Vele gezichten _ Grote Sloot 433

Personenvervoer _ Grote Sloot 437

Cilinder _ Grote Sloot 461

Wijzende man _ Grote Sloot 489