Tal van activiteiten tijdens laatste zondag Kunstroute Zijpe

Op de laatste zondag van Kunstroute Zijpe is er een smeltkroes van kunstdisciplines te beleven. Beeldende kunst, theater en muziek ontmoeten elkaar. De kunstwerken die vanaf 27 juni het landschap van de polder Zijpe verlichten en opgenomen zijn in de buitenexpositie zijn nog t/m 16 augustus elke dag vanaf de openbare weg te bezichtigen. De werken zijn te vinden aan de westzijde van de Grote Sloot, van Burgerbrug tot Oudesluis (±15 km). De expositie bij Ooyenbargh Interieurhoeve (Grote Sloot 137), met kunstwerken uit de Masterclass en van de leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs uit de gemeente Schagen, zijn eveneens dagelijks te bewonderen. De binnenexposities in de kerken van Petten, Burgerbrug (Herboren Toren), Sint Maartensbrug, Schagerbrug en Oudesluis zijn op zondag 16 augustus van 12:00 tot 17:00 uur voor de laatste maal geopend. In de kerken van Sint Maartensbrug en Oudesluis zijn exposities ingericht met kunstwerken die bij opbod verkocht worden. Belangstellenden kunnen t/m 16 augustus 17:00 uur een bod uitbrengen. De meeropbrengst komt ten goede aan Stichting Kunstroute Zijpe. Toegang is gratis. Aanvullende informatie over Kunstroute Zijpe en het activiteitenprogramma, is te vinden via www.kunstroutezijpe.nl.

Demonstratie van glaskunstenaar Tonny Pieterse
Reflectie van het op- en invallende licht is terug te vinden in het werk van glaskunstenaar Tonny Pieterse. Zij is op zondag 16 augustus van 12:00 tot 15:30 uur in de Herboren Toren in Burgerbrug (Burgerweg 62a) aanwezig om een toelichting te geven op haar kunstwerken, een demonstratie te verzorgen en informatie te verschaffen over de workshops die zij verzorgt. Tonny Pieterse is een van de leermeesters die dit jaar in de Herboren Toren exposeert, gezamenlijk met haar leerlingen. De leerlingen waar zij mee exposeert zijn: Jaap Jonker, Marja Kant-Buning en Raymond Criens.

OZOS en accordeonisten spelen op zondag 16 augustus
Op zondag 16 augustus zullen drie accordeonisten van 14:00 tot 15:30 uur Nederlandse muziek ten gehore brengen in de kerk van Oudesluis (Noorderweg 14). Daarnaast zal Toneelvereniging OZOS op locatie 't Anzoek spelen. 't Anzoek is een eenakter in het Westfries van de hand van Henk Kok. Hij schreef het op basis van Het Huwelijksaanzoek van Tsjechov en situeerde het gegeven in het Westfriesland in de jaren vijftig van de vorige eeuw. OZOS speelt ’t Anzoek bij de Grote Sloot 137 (Ooyenbargh Interieurhoeve) van 16:00 tot 16:35 uur. Reserveren is niet nodig. Er ligt een pet waar bezoekers een bijdrage in kunnen deponeren voor OZOS.
Informatie over Kunstroute Zijpe 2015 - Kunst Verlicht zie: www.kunstroutezijpe.nl of de folder (verkrijgbaar bij VVV, gemeentehuis Schagen en diverse campings en logiesverstrekkers).

Kunstroute Zijpe 2015 wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de gemeente Schagen, het VSB Fonds en lokale ondernemers/sponsoren.


Marco Goldenbeld

Henk Slomp


Henk Slomp


Henk Slomp


Cor de Ree

Bowe Roodbergen

Ellen Floris