Leader

Na maanden van intensief overleg met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is het ons precies op tijd gelukt de subsidieaanvraag bij LEADER Noord-Holland geaccepteerd te krijgen. Op 31 augustus (één dag voor de officiële opening) is overeenstemming bereikt en kan de Stichting Kunstroute Zijpe rekenen op een bijdrage vanuit Brussel (Europese subsidie).
LEADER is een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling speciaal bedoeld is voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. Veel waarde wordt gehecht aan samenwerking en het verbeteren van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap. De voorkeur gaat uit naar initiatieven van de eigen bevolking. Alle bewoners, ondernemers en gemeenten uit de Kop van Noord-Holland kunnen projecten indienen binnen dit programma. Het ingediende projectvoorstel past naadloos in een van de drie deelthema's van de Ontwikkelingsstrategie 'Kopkracht' van de Kop van Noord-Holland en Texel te weten: “uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur”.
Immers: het vernieuwde initiatief van de Stichting Kunstroute Zijpe beoogt een motor te zijn voor het aanjagen en duurzaam professionaliseren van het kunst-, cultuur- en agrotoerisme in de kop van Noord-Holland. Op deze wijze hopen we een nieuwe dimensie te geven aan zowel het kusttoerisme als het toerisme meer landinwaarts.


"Europees Landbouwfonds voor Plattelands-ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland".