STICHTING KUNSTROUTE ZIJPE
DOELSTELLINGEN EN KERNACTIVITEIT

Stichting Kunstroute Zijpe, voorheen stichting Kunst en Cultuur Zijpe, bestaat sinds 2005. Kernactiviteit van de stichting is het organiseren van de Kunstroute Zijpe. De doelstellingen van de stichting zijn:
- Vorm en inhoud geven aan en het organiseren van de Kunstroute Zijpe in de gemeente Zijpe.
- Het bevorderen, coördineren en organiseren van activiteiten die verband houden met de Kunstroute op cultureel gebied binnen de mogelijkheden en begrenzingen van het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Zijpe.

De Kunstroute Zijpe is inmiddels een traditie en mag zich elk jaar verheugen in een groeiende belangstelling van publiek, kunstenaars, het onderwijs, toeristen, etc.. Stichting Kunstroute Zijpe organiseert tijdens de Kunstroute Zijpe specifieke projecten gericht op toegankelijkheid van kunst voor iedereen, kwaliteitsverbetering van kunstbeoefenaars en ontmoetingen tussen professionele kunstenaars, amateurkunstenaars, jongeren en bezoekers. De projecten zijn gericht op professionele kunst, kunsteducatie en amateurkunst.


HET BESTUUR
Voorzitter Annet Meijering
Secretaris Paul de Winter
Penningmeester Ben Snik
   
 
Coördinator Jolijn van Dijk
 

VACATURES

Het organiseren van de Kunstroute Zijpe vraagt enthousiasme en tijd. Enthousiasme om kunst in de gemeente Schagen te promoten en tijd om dat mogelijk te maken. Die tijd kan op verschillende manieren worden ingezet:

 • Algemeen lid en/of lid van een werkgroep t.b.v.:
  • Buitenexpositie
  • Binnenexposities
  • Werving en selectie kunstenaars
  • Werven en selecteren van artiesten/groepen i.v.m. podiumprogrammering
  • Aanvragen van subsidies en sponsorgelden
  • PR
  • Workshops

Het bestuur vergadert eenmaal in de 6-8 weken.
 
Heeft u belangstelling voor een van deze vrijwilligerstaken of wilt u meer weten neem dan contact op met Annet Meijering via annet@kunstroutezijpe.nl of 0224 571752.


CONTACT

Contactgegevens:

Stichting Kunstroute Zijpe
Annet Meijering (voorzitter)
Maarten Mooystraat 15
1759 XJ Callantsoog
annet@kunstroutezijpe.nl
0224 571752

Jolijn van Dijk (coördinator)
jolijn@kunstroutezijpe.nl
06 22191144